Biskup poznański, który w XVI wieku w znaczący sposób odmienił oblicze Ostrowa Tumskiego. Zdobył gruntowne wykształcenie podczas studiów we Włoszech, skąd przyniósł do Poznania nowatorskie idee renesansowe. Stały się one podstawą programu nauczania w założonej przez niego Akademii. Lubrański wiele wysiłku włożył w poprawę warunków życia na wyspie katedralnej. Otoczył miasto murami, zbudował wodociągi, wybrukował ulice. Za jego czasów katedra poznańska uzyskała szatę gotycką.

Brama Poznania z lotu ptaka
×