Wybitny poznański społecznik, który stał się symbolem idei pracy organicznej w zaborze pruskim. Po studiach medycznych rozpoczął praktykę lekarską w Poznaniu, poświęcając się pomocy także najuboższym pacjentom. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć o charakterze społecznym i kulturalnym. Do najbardziej znanych należały inicjatywa powołania Spółki Akcyjnej Bazar czy założenie Poznańskiego Towarzystwa Pomocy Naukowej, którego zadaniem było pogłębianie polskiego dorobku naukowego i pomoc w edukacji ubogiej młodzieży.

Brama Poznania z lotu ptaka
×