Ten żyjący w XVI wieku biskup poznański był wytrawnym dyplomatą w służbie trzech kolejnych królów polskich. Był mecenasem uczonych i artystów. Zasłynął jako świetny mówca i autor rozpraw politycznych. Jedna z nich, pod tytułem De optimo senatore, była wyprzedzającą swoją epokę wizją ustroju państwowego, w którym naczelnym dobrem jest szczęśliwe życie obywateli. Dzieło Goslickiego zostało przetłumaczone na wiele języków. Stanowiło prawdopodobne źródło inspiracji m.in. dla Williama Szekspira i Thomasa Jeffersona.

Brama Poznania z lotu ptaka
×