Książę Przemysł I przekazał ówczesną osadę Świętego Gotarda dominikanom, którzy wznieśli na jej terenie klasztor i gotycką świątynię (obecny kościół i klasztor jezuitów przy ul. Szewskiej). Przypuszcza się, że książę planował umieścić tu rodowe mauzoleum, na co wskazywać może nietypowa dla zakonu żebraczego bogata dekoracja świątyni. Jej pozostałością są m.in. odkryte w XX wieku zworniki przedstawiające głowę anioła i mężczyzny (prawdopodobnie Przemysła I).

Brama Poznania z lotu ptaka
×