W miejscu dawnej podpoznańskiej osady Piaski Władysław Jagiełło ufundował gotycki kościół pod wezwaniem Bożego Ciała oraz klasztor dla sprawujących nad nim opiekę karmelitów trzewiczkowych. Świątynia została wzniesiona na łąkach nadwarciańskich gdzie, według legendy, cudownie odnaleziono sprofanowane wcześniej hostie. Wkrótce stała się ona jednym z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych w Polsce. Przy kościele znajduje się statua proroka Eliasza, postaci rzadko eksponowanej w takiej formie na ziemiach polskich.

Brama Poznania z lotu ptaka
×