„PRIMA SEDES EPISCOPORUM POLONIAE” głosi napis nad głównym wejściem do katedry. Odwołuje się on do przełomowego wydarzenia, które miało miejsce w 968 r. Właśnie wtedy, w dwa lata po przyjęciu chrześcijaństwa, zbudowano w Poznaniu pierwszą na ziemiach polskich katedrę i utworzono tu „Pierwszą siedzibę biskupów polskich”. Wydarzenia te były następstwem konsekwentnych działań księcia Mieszka I, który dążył do stworzenia silnego i niezależnego państwa.

Katedra stała się pierwszą nekropolią władców Polski. W jej murach spoczywa trzech królów i pięciu książąt z dynastii Piastów. Pochowano tu także wiele postaci, które swoimi decyzjami kształtowało bieg historii i charakter polskiej kultury.

Przez kolejne wieki katedra zmieniała swój wizerunek, przyjmując szatę architektoniczną zgodną
z obowiązującymi trendami. W wielkich akcjach przebudowy wyrażały się ambicje i potrzeby króla, biskupa, kapituły i wiernych, którzy chcieli nadać świątyni godny kształt. Jej obecny wygląd jest efektem odbudowy ze zniszczeń wojennych w 1945 r.

Mapa

Brama Poznania z lotu ptaka
×