Do zwiedzania Traktu Królewsko-Cesarskiego świetnie nadaje się komunikacja miejska. Do potrzeb turystów odwiedzających Poznań została przystosowana linia tramwajowa. To pierwsze w Polsce, tak kompleksowe przedsięwzięcie wykorzystujące transport publiczny dla celów turystycznych.

Aby zobaczyć największe atrakcje Poznania nie potrzeba biletu do muzeum, map, ani przewodnika. Do najciekawszych zakątków stolicy Wielkopolski można dotrzeć w cenie zwykłego biletu ZTM. Wystarczy wsiąść do tramwaju, którego trasa prowadzi wzdłuż osi Traktu Królewsko-Cesarskiego. Jest to rozwiązanie proste i wygodne, a zarazem oszczędzające czas, który można przeznaczyć na wypoczynek w otoczeniu zabytkowej architektury.

• Linia tramwajowa biegnie wzdłuż Traktu, na odcinku Rondo Śródka – Most Teatralny • Na siedmiu przystankach wzdłuż trasy umieszczone zostały specjalne oznaczenia Traktu • Na wyświetlaczach linii tramwajowej pojawia się informacja z charakterystycznym logo Traktu • Poznań można zwiedzać z okien zabytkowego taboru, więcej o liniach turystycznych • Zwiedzanie Poznania komunikacją miejską ułatwia karta PEKA na okaziciela
Brama Poznania z lotu ptaka
×