Zajęcia edukacyjne płatne (na zamówienie)

Zajęcia edukacyjne na Trakcie Królewsko-Cesarskim
Inspirując się opowieściami dawnego Poznania, proponujemy temat, który wydaje się być aktualny również dzisiaj. Propozycja na rok szkolny 2016/2017 związana jest ze zjawiskiem wielokulturowości w dawnym Poznaniu i obecnie.
Informacje praktyczne
Miejsce zajęć: Brama Poznania, ul Gdańska 2, Poznań
Terminy: zajęcia w sali warsztatowej odbywają si w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku w godzinach: 930, 1130, 1330
Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów oraz 3 opiekunów
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup biletów: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
Bilety dostępne: za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900 – 1400
Poznań miastem wielu kultur

Etap edukacyjny: przedszkole

Temat: ludność w Poznaniu dawniej i dziś, różnorodność, tolerancja

Cel: kształtowanie postawy tolerancji wobec przedstawicieli
innych kultur i narodowości, uświadomienie bogactwa
wynikającego z różnorodności

Metody i formy: zajęcia fabularyzowane z użyciem rekwizytów,
zabawy ruchowe, aktywne słuchanie, dyskusja

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 60 min

Cena: 100 zł

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na Trakcie Królewsko-Cesarskim na stronie: www.bilety.bramapoznania.pl

Poznańscy strażnicy równości

 Etap edukacyjny: klasy 1-3 szkoły podstawowej

Temat: wybitni poznaniacy i ich idee równościowe,
równość społeczna, prawa człowieka

Cel: uświadomienie znaczenia równości społecznej,
poznanie podstawowych praw człowieka i dziecka

Metody i formy: dyskusja, aktywne słuchanie, praca plastyczna, praca w grupach

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na Trakcie Królewsko-Cesarskim na stronie: www.bilety.bramapoznania.pl

Kozioł ofiarny

 Etap edukacyjny: klasy 4-6 szkoły podstawowej

Temat: postać czarownicy, stereotyp, uprzedzenie, kozioł ofiarny

Cel: uświadomienie konsekwencji działania stereotypów
i uprzedzeń, refleksja nad własnymi sądami
i wydawaniem opinii o innych ludziach,
kształtowanie postawy empatii i zrozumienia

Metody i formy: aktywne słuchanie, burza mózgów,
dyskusja, praca w grupach

Przedmioty: historia i społeczeństwo, język polski, lekcja wychowawcza

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 75 min

Cena: 100 zł

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na Trakcie Królewsko-Cesarskim na stronie: www.bilety.bramapoznania.pl

Przekleństwo jednej historii

 Etap edukacyjny: klasy gimnazjalne

Temat: legenda „O trzech hostiach”, Żydzi, mowa nienawiści a wolność słowa, mechanizm rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji, hejt w Internecie

Cel: uświadomienie konsekwencji stosowania mowy nienawiści,zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci

Metody i formy: dyskusja, burza mózgów, praca w grupach

Przedmioty: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, lekcja wychowawcza

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 90 min

Cena: 100 zł

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na Trakcie Królewsko-Cesarskim na stronie: www.bilety.bramapoznania.pl

Długa historia wykluczenia

Etap edukacyjny: klasy ponadgimnazjalne

Temat: antysemityzm, grupy doznające wykluczeń społecznych, dyskryminacja

Cel: dostrzeżenie związków przyczynowo-skutkowych
pomiędzy stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją, uwrażliwienie na problem dyskryminacji grup mniejszościowych

Metody i formy: burza mózgów, dyskusja, praca w grupach

Przedmioty: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, lekcja wychowawcza

Miejsce zajęć: sala warsztatowa

Czas trwania: 90 min

Cena: 100 zł

Rezerwacja zajęć edukacyjnych na Trakcie Królewsko-Cesarskim na stronie: www.bilety.bramapoznania.pl