Szlakiem Dziedzictwa Reformacji na Trakcie Królewsko – Cesarskim: 2.06.2018

Zapraszamy na spacer z przewodniczką/przewodnikiem po Trakcie Królewsko-Cesarskim, drogą wytyczoną między dwoma dawnymi protestanckimi kościołami do dziś obecnymi w przestrzeni miasta. Poszukamy miejsc, które przypominają o dawnych społecznościach protestantów żyjących w stolicy Wielkopolski, a także o ich materialnym i niematerialnym dziedzictwie.
Znane, mocno zakorzenione w krajobrazie miasta zabytki i przestrzenie pokażą się nam z nietypowej, często zapomnianej perspektywy. Spacer zająć może do 2 godzin.

Start: godz. 17:00, ul Grobla 1 – przed kościołem Wszystkich Świętych

Brama Poznania z lotu ptaka
×