XII Weekend z Historią AKCJA: REFORMACJA – harmonogram

Na czym polegały zmiany, które pięćset lat temu zapoczątkowało słynne wystąpienie Marcina Lutra? Jak wpłynęły one na mieszkańców Poznania? Przed jakimi wyborami stawali i z jakimi wyzwaniami mierzyli się przeciętni poznaniacy w epoce reformacji? Jak nowe prądy religijne, a także kościelna reakcja na nie w postaci kontrreformacji zapisały się w topografii i architekturze miasta? Jakie … Czytaj dalej XII Weekend z Historią AKCJA: REFORMACJA – harmonogram