Zabytek Otwarty: dawna Dzielnica Żydowska 18.08.2018

Mieszkając w mieście o długich tradycjach, często nieświadomie mijamy budynki i miejsca związane z przeszłością, nie zastanawiając się nad ich niegdysiejszą rolą i znaczeniem. Wśród nich są też i takie, które podziwiamy: ze względu na kunszt architektoniczny, osobiste historie z nimi związane lub, po prostu dlatego, że są siedzibami naszych ulubionych teatrów, kin, miejscami kultu religijnego.

Istnieje też kategoria budynków na co dzień niedostępnych, zamkniętych, które widujemy jedynie zza murów, a które aż proszą się o ponowne odkrycie.

W trakcie Zabytku Otwartego bierzemy je wszystkie na warsztat i wspólnie wchodzimy do miejsc, o których istnieniu większość z nas nie miała pojęcia, lub na które spojrzeć można z innej, niecodziennej perspektywy. Co znajdziemy w ich historycznych murach?

Kolejna, sierpniowa edycja wydarzenia związana jest z historią i dziedzictwem poznańskiej społeczności żydowskiej. Czy wśród uliczek okalających Stary Rynek zachowały się jeszcze materialne ślady wielowiekowej obecności Żydów? Spotkajmy się wokół dawnego Schroniska Fundacji im. Salomona Beniamina Latza – dziś Domu Spotkań Miasteczka Poznań, i poszukajmy ich wspólnie.

*************************************
Harmonogram wydarzenia
18.08.2018, godz. 11.00-16.00

Miejsce: Dom Spotkań/ dawne Schronisko Fundacji im. Salomona Beniamina Latza, ulica Żydowska 15A

11.00-16.00 – Punkt info na dziedzińcu dawnego Schroniska im. S.B. Latza

11.00-16.00 – Poznańscy Żydzi. Obrazy z przeszłości wielokulturowego Poznania – wystawa plenerowa

11.00-16.00 – Siostry Perkal. Historia żydowskiej rodziny z Chwaliszewa – wystawa w Domu Spotkań

11.00-11.30 – Spacer po ulicy Żydowskiej

11.30-12.00 – Zwiedzanie Domu Spotkań/oprowadzanie po wystawie czasowej

12.00-12.45 – Prelekcja „Poznańscy Żydzi w Izraelu” (Z. Pakuła)

13.00-14.00 – Zwiedzanie siedziby gminy*

13.30-14.00 – Zwiedzanie Domu Spotkań/oprowadzanie po wystawie czasowej*

14.00-14.30 – Spacer po ulicy Żydowskiej

14.30-15.30 – Projekcja filmowa: „Izrael”, real. Sam Bryan i Julien H. Bryan, 1979 (28 min.)

15.00-16.00 – Zwiedzanie siedziby gminy*

*OBOWIĄZUJĄ BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI DO ODBIORU W PUNKCIE INFORMACYJNYM WYDARZENIA

Miejsca zbiórki do każdego wydarzenia – ul. Żydowskia 15A

Dodatkowo:
**********************

17.00-19.00 Szlakiem dziedzictwa żydowskiego – wycieczka z przewodnikiem

Miejsce zbiórki: róg ul. Dominikańskiej i Szewskiej

Wstęp wolny!

Brama Poznania z lotu ptaka
×