A A A
pl en
Start Dla mediów

Dla mediów informacja prasowa 2020/2021

Trakt Królewsko-Cesarski główna propozycja turystyczno-kulturowa Poznania

Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu to nazwa najważniejszej trasy turystyczno kulturowej przebiegającej przez Poznań. To także marka, w ramach której upowszechniane jest dziedzictwo Poznania, popularyzowana historia stolicy Wielkopolski i wzmacniana lokalna tożsamość poznaniaków i poznanianek.

 

Trakt Królewsko – Cesarski wprowadzono w Poznaniu w 2006 roku jako jedno z działań zmierzających do podniesienia jakości i zwiększenia atrakcyjności centrum Poznania. Z inicjatywy Urzędu Miasta Poznania wykreowano markowy produkt turystyczny – szlak miejski, łączący najważniejsze zabytkowe obiekty stolicy Wielkopolski, obejmujący niemal cały obszar historycznego centrum miasta, poruszający wątki od wczesnego średniowiecza i początków państwa polskiego po boom urbanistyczny początków XX wieku i architekturę secesyjną.

 

W 2014 roku na Trakcie Królewsko – Cesarskim otwarto nowo wykreowaną atrakcję – Bramę Poznania ICHOT (Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego), obiekt pełniący funkcję centrum interpretacji dla najstarszej części miasta. Od tej pory Brama Poznania, jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w stolicy Wielkopolski, stała się symbolicznym punktem startowym i obiektem recepcyjnym Traktu Królewsko – Cesarskiego.

 

W 2016 roku Trakt Królewsko – Cesarski przeszedł „redefinicję”. Pozostał najważniejszą propozycją  turystyczno-kulturową w Poznaniu, jednak z unowocześnionym logotypem i trasą w większym stopniu odpowiadającą potrzebom zwiedzającym.

 

Trakt Królewsko – Cesarski to dziś nie tylko linearny szlak miejski – składa się z wielu, powiązanych ze sobą tras, przebiegających w różnych obszarach centrum Poznania i skupionych na różnych wątkach tematycznych. Zróżnicowanie propozycji pozwala na dopasowanie przekazu do własnych potrzeb, w zależności od poziomu zainteresowania dziedzictwem Poznania.

 

Trakt Królewsko – Cesarski opiera się o najważniejsze zabytki stolicy Wielkopolski, ale opowiada przede wszystkim o ludziach: poznaniakach i poznaniankach, żyjących w mieście na przestrzeni tysiąca lat. Kluczem tej opowieści są podejmowane przez nich działania, zmierzające do poprawy swojego życia i otoczenia, dążenie do sukcesu i walka z przeciwnościami.

 

Nazwa Traktu Królewsko – Cesarskiego odnosi się do monarchów, którzy przez lata przebywali w Poznaniu. To piastowscy władcy, pochowani w Katedrze, monarchowie jagiellońscy i elekcyjni, często odwiedzający Poznań, a także cesarze: Otton III, który być może zawitał w Poznaniu podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego, Napoleon Bonaparte rezydujący w Poznaniu w XIX wieku, a także Wilhelm II i trudne dziedzictwo czasów zaborów. Obok władców, równie ważni w narracji Traktu Królewsko – Cesarskiego są mieszkańcy i mieszkanki, których ślady widoczne są w przestrzeni współczesnego Poznania.

 

Na Trakcie Królewsko – Cesarskim co roku organizowane są turystyczno-kulturowe wydarzenia, spacery z przewodnikami, gry miejskie, grupowe zwiedzanie miejsc i obiektów, prelekcje, wykłady, warsztaty, wystawy i innego rodzaju aktywności, przybliżające turystom i mieszkańcom Poznania dziedzictwo stolicy Wielkopolski. 

 

Regularnie prowadzona jest także działalność wydawnicza: dostępny jest przewodnik książkowy, seria bezpłatnych publikacji, bezobsługowe gry miejskie do samodzielnej rozgrywki, oraz innego typu materiały, ułatwiające indywidualny kontakt z lokalnym dziedzictwem.

 

Na Trakcie Królewsko – Cesarskim wykorzystywane są nowoczesne środki prezentacji i upowszechniania wiedzy o przeszłości, obejmujące metody interpretacji dziedzictwa oraz różnorodne praktyki animacyjne czy edukacyjne.

 

Działania na Trakcie Królewsko – Cesarskim prowadzone są wspólnie z szerokim gronem podmiotów, szczególnie innych poznańskich instytucji kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, podmiotów samorządowych i nieformalnych inicjatyw lokalnych.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Opiekunem marki Traktu Królewsko – Cesarskiego jest miejska instytucja kultury – Poznańskie Centrum Dziedzictwa (do 2020 roku – Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT), która zarządza również Bramą Poznania, marką Fest Fyrtel, Poznańskim Szlakiem Legend dla Dzieci oraz wieloma innymi działaniami  z zakresu popularyzacji i interpretacji dziedzictwa, a w niedalekiej przyszłości także Centrum Szyfrów Enigma.

Oficjalni partnerzy Traktu Królewsko-Cesarskiego: