A A A
pl en
Start Obszary Traktu Królewsko - Cesarskiego

Obszary Traktu Królewsko - Cesarskiego

Brama Poznania

Zwiedzanie Traktu Królewsko Cesarskiego warto rozpocząć od Bramy Poznania.

Brama Poznania jest pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, stworzonym na wzór podobnych instytucji działających za granicą.  Łączy ekspozycję, która otwiera odbiorcom drogę do poznania ważnego miejsca historycznego, jakim jest poznańska wyspa katedralna, bezpośrednio z tym miejscem.

Wydarzenia, których wyspa katedralna była świadkiem, odegrały istotną rolę w historii  państwa. Ale Brama Poznania jest także miejscem pozwalającym odkryć korzenie każdego z nas. Czerpiąc z tego, co było, tworzymy to, co jest i budujemy to, co będzie.

Zwiedzanie Bramy Poznania składa się z dwóch etapów: pierwszym z nich jest  ekspozycja znajdująca się w budynku, a drugim spacer po wyspie katedralnej.

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik dostępny jest  w 8 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej, czeskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.  Możliwe są różne warianty zwiedzania: dla młodzieży i dorosłych oraz dla rodzin z dziećmi.

Więcej informacji w linku poniżej:

Ostrów Tumski

Ostrów Tumski to jedno z najstarszych miejsc w polskich dziejach - tutaj przebywali, rządzili, działali i tutaj spoczywają pierwsi władcy. Ale nie tylko najdawniejsza historia wyznacza wyjątkowość tego miejsca.

Na przestrzeni wieków Ostrów Tumski był siedzibą i miejscem aktywności wielu barwnych i znaczących postaci zarówno świeckich, jak i duchownych. Byli wśród nich monarchowie i mecenasi, twórcy i artyści, politycy i dyplomaci. 

Wielu z nich wniosło do rozwoju polskiej państwowości i kultury istotny, a zarazem ponadczasowy wkład.

Foldery - Ostrów Tumski, Śródka, Chwaliszewo

Na Ostrowie Tumskim znajdziesz między innymi: najstarszą polską Katedrę, ślady  pierwszej rezydencji polskich władców, renesansowy gmach Akademii Lubrańskiego czy pozostałości dawnych wałów średniowiecznego grodu. Więcej o Ostrowie Tumskim przeczytasz w folderze dostępnym poniżej:

W okolicy Ostrowa Tumskiego wytyczono także szlaki uzupełniające: Śródka i Chwaliszewo. Więcej o nich znajdziesz w folderze dostępnym w linku poniżej:

Stare Miasto

Dzisiejsze Stare Miasto przez blisko 800 lat było domem dla wielu pokoleń mieszkańców. W jego historii silnie zaznaczyli się pierwsi osadnicy, którzy nadali mu zachowany do czasów współczesnych charakter. 

Dla kolejnych generacji tutejszych mieszczan Poznań był miejscem realizacji zarówno osobistych, jak i zbiorowych potrzeb, celów, marzeń i ambicji. Mimo zmiennych kolei losu, długich okresów wojen, a także często nawracających kataklizmów i epidemii, wytrwale odbudowywali i ulepszali oni swoje miasto. Dzięki ich wytrwałości w dążeniu do poprawy warunków życia Poznań zyskał rangę jednego z najważniejszych ośrodków miejskich przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. 

Foldery - Stare Miasto, Wzgórze św. Wojciecha, Piaski, Grobla

Na Starym Mieście zobaczysz m.in. wyjątkowy renesansowy Ratusz, kolorowe domki budnicze, barokową Farę i kompleks pojezuicki, miejskie pałace dawnych magnatów, średniowieczne świątynie i wiele otoczonych niesamowitą historią kamienic.

Więcej informacji o Starym Mieście znajdziesz w folderze dostępnym poniżej:

W okolicach Starego Miasta wytyczono także szlaki uzupełniające: Wzgórze św. Wojciecha, Piaski i Grobla. Więcej o nich znajdziesz w folderze dostępnym poniżej:

Śródmieście

Pod koniec XVIII wieku Poznań znalazł się w zaborze pruskim. Jego mieszkańcami byli Polacy, Niemcy i Żydzi. Władza oraz prawo do decydowania o sprawach miasta znajdowały się w rękach niemieckich. Polacy mieli ograniczone pole działania,
nie godzili się jednak na odgórne decydowanie o swym losie. Dzisiejsze śródmieście Poznania było przez lata areną polsko-niemieckiego wyścigu kulturowego, w którym ścierały się różne wizje rozwoju miasta. Sukces polskich inicjatyw zależał od umiejętności radzenia sobie ze skutkami polityki pruskiej.

W wielu sytuacjach kluczem do osiągnięcia celu i zwycięstwa okazywała się nie siła, lecz pomysł i determinacja.

Foldery - Śródmieście: Szlak Główny. Śródmieście: Szlaki uzupełniające

W Śródmieściu znajdziesz między innymi gmach hotelu Bazar, najstarszej polskiej biblioteki publicznej – Biblioteki Raczyńskich, wystawne wielkomiejskie budynki mieszkalne i monumentalne gmachy użyteczności publicznej Dzielnicy Cesarskiej, z potężnym Zamkiem Cesarskim.

Więcej informacji o Śródmieściu znajdziesz w folderze dostępnym w linku poniżej:

W okolicach Śródmieścia wytyczono także szlaki uzupełniające. Więcej o nich znajdziesz w folderze dostępnym poniżej:

Oficjalni partnerzy Traktu Królewsko-Cesarskiego: