A A A
pl en

Przestrzeń miejska

Trakt Królewsko-Cesarski jest fizycznie oznaczony w przestrzeni miasta Poznania. Spacerując po Poznaniu napotkasz charakterystyczny symbol Traktu Królewsko-Cesarskiego, między innymi na elementach miejskiej infrastruktury.

 

Oznaczenia osi Traktu

Czerwone ażurowe tablice z symbolem korony, rozmieszczone na słupach to oznaczenie głównej osi Traktu Królewsko-Cesarskiego. Podążając za nimi, zobaczysz najważniejsze miejsca Poznania.

Pamiętaj, że tablice umieszczone są prostopadle do Twojej drogi – patrz przez nie na wskroś, by  poznać właściwy kierunek.

Dawne fortyfikacje miejskie

W okolicach poznańskiego Starego Rynku, w nawierzchni niektórych staromiejskich ulic, kontrastowym kolorem oznaczono przebieg murów i niektórych dawnych fortyfikacji miejskich. Dodatkowym oznaczeniem tych miejsc są złote płyty w płaszczyźnie ulic z napisem „mury miejskie” oraz symbolem korony i wieży – wcześniejszą wersją znaku Traktu Królewsko-Cesarskiego.

Tablice informacyjne

Na poznańskich placach i ulicach znajdziesz pionowe tablice informacyjne, opisujące w kilku językach najbliższą okolicę i jej znaczenie dla dziejów miasta. To tak zwane „koła ratunkowe” -  łatwo dostępny, podręczny materiał informacyjny, dzięki któremu lepiej poznasz miejsce, w którym się znalazłeś. Koła ratunkowe są elementem Traktu Królewsko-Cesarskiego.

Przystanki tramwajowe

Znak korony – symbol Traktu Królewsko-Cesarskiego, dostrzeżesz również na wiatach przystanków tramwajowych. Oznaczają one, że znajdujesz się w przestrzeni Traktu Królewsko-Cesarskiego, po której warto poruszać się również tramwajem.

Linia Tramwajowa

Linia tramwajowa nr 17 oznaczona jest symbolem Traktu Królewsko-Cesarskiego. Symbol korony zauważysz na zewnętrznych i wewnętrznych wyświetlaczach pojazdów. „Siedemnastka”  przebiega przez wszystkie obszary Traktu Królewsko-Cesarskiego i ułatwia poznanie najcenniejszych historycznie części Poznania. To pierwsza i jak dotychczas jedyna oznakowana w ten sposób linia tramwajowa w Polsce.

Oficjalni partnerzy Traktu Królewsko-Cesarskiego: